• slide1
 • slide2

USŁUGI

picture1
picture2

Operaty Ochrony Powietrza - Raporty Oddziaływania na Środowisko - Kartka Informacyjna Przedsięwzięcia


Zajmujemy się wykonywaniem opracowań w celu regulacji stanu formalno – prawnego z zakresu ochrony środowiska (przewidzianego w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) dla inwestycji planowanych, realizowanych oraz eksploatowanych, które to wymagają decyzji administracyjnych. Firma świadczy również usługi dla zakładów przemysłowych, budowlanych, motoryzacyjnych, pracowni projektowych oraz architektonicznych.

 • Przygotowanie dokumentacji do decyzji administracyjnych, wraz z prowadzeniem postępowań podczas trwania procedur:
  • - Karty Informacyjne Przedsięwzięcia (do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach);
  • - Raporty Oddziaływania na Środowisko (do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach);
  • - Pozwolenia zintegrowane (IPPC)
  • - Operaty Ochrony Powietrza (do wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub zgłoszenia instalacji nie wymagającej pozwolenia);
  • - Operaty wodno prawne (w celu uzyskania pozwolenia wodno prawnego na wprowadzanie ścieków, na pobór wody, wykonanie urządzenia wodnego);
  • - Gospodarki odpadami, do wniosków o wydanie zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie, wytwarzanie odpadów)

 • - Doradztwo prawne na etapie planowanych inwestycji;
 • - Audyty środowiskowe
 • - Reprezentowanie firmy podczas kontroli zewnętrznych.


Firma prowadzi również dokumentację stałą, bieżącą dla firm na zasadach outsourcingu środowiskowego.

 • - Raporty KOBiZE
 • - Ewidencję odpadów
 • - Zbiorcze zestawienia odpadów
 • - Opłaty za korzystanie ze środowiska, oraz inne zgodnie z wymaganiami prawnymi przewidzianymi w zakresie ochrony środowiska.