RENEKO, biuro@reneko.com.pl, tel.: +48 661 169 761

O firmie / Doświadczenie

Firma świadczy usługi w zakresie doradztwa – konsultingu z zakresu ochrony środowiska. Zajmujemy się oraz pomagamy w regulacji stanu formalno-prawnego dla zakładów produkcyjnych, firm zajmujących się recyklingiem i odzyskiem odpadów, stacji kasacji pojazdów/stacji demontażu pojazdów, firm transportowych i handlowych, firm motoryzacyjnych / serwisy i warsztaty samochodowe oraz innych zakładów których dotyczy obowiązek regulacji formalno-prawnych w zakresie ochrony środowiska.

Wykonanie dokumentacji i opracowań niezbędnych do uzyskania decyzji, pozwoleń, zezwoleń

Ten rodzaj usług dotyczy wykonania opracowań i dokumentacji niezbędnej do uzyskania przewidzianych prawem decyzji, pozwoleń, zezwoleń umożliwiających w kontrolowany i zgodny z prawem sposób na korzystanie ze środowiska w działalności inwestycyjnej, gospodarczej czy usługowej.

Usługi outsourcingu w zakresie ochrony środowiska

Prawo ochrony środowiska jest ciągle aktualizowane, co nakłada na przedsiębiorstwa niewygodny i czasochłonny obowiązek śledzenia tych zmian. Skomplikowane prawo stawia przedsiębiorców w sytuacji, w której nie do końca wiedzą, co jest ich obowiązkiem, a co nie. Warto zaznaczyć, że ochrona środowiska i związane z nią prawo to obszar wysoce specjalistyczny i dlatego potrzebna jest ekspercka wiedza z tego zakresu, aby efektywnie wykonywać wszystkie obowiązki.
Jesteśmy w stanie przejąć wszystkie obowiązki i zadania w zakresie ochrony środowiska. Współpraca z nami, na zasadzie outsourcingu, to dla Państwa oszczędność czasu, pieniędzy oraz dostęp do fachowej wiedzy popartej dużym doświadczeniem. Ponosimy wszelką odpowiedzialność za prowadzone dokumentacje oraz reprezentujemy Państwa firmę podczas zewnętrznych kontroli z zakresu ochrony środowiska.

Oferta

OPERATY OCHRONY POWIETRZA – RAPORTY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO – KARTKA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zajmujemy się wykonywaniem opracowań w celu regulacji stanu formalno – prawnego z zakresu ochrony środowiska (przewidzianego w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) dla inwestycji planowanych, realizowanych oraz eksploatowanych, które to wymagają decyzji administracyjnych. Firma świadczy również usługi dla zakładów przemysłowych, budowlanych, motoryzacyjnych, pracowni projektowych oraz architektonicznych.

 • Przygotowanie dokumentacji do decyzji administracyjnych, wraz z prowadzeniem postępowań podczas trwania procedur;
 • Karty Informacyjne Przedsięwzięcia (do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach);
 • Raporty Oddziaływania na Środowisko (do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach);
 • Pozwolenia zintegrowane (IPPC)
 • Operaty Ochrony Powietrza (do wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub zgłoszenia instalacji nie wymagającej pozwolenia);
 • Operaty wodno prawne (w celu uzyskania pozwolenia wodno prawnego na wprowadzanie ścieków, na pobór wody, wykonanie urządzenia wodnego);
 • Gospodarki odpadami, do wniosków o wydanie zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie, wytwarzanie odpadów)
 • Doradztwo prawne na etapie planowanych inwestycji;
 • Audyty środowiskowe
 • Reprezentowanie firmy podczas kontroli zewnętrznych.

FIRMA PROWADZI RÓWNIEŻ DOKUMENTACJĘ STAŁĄ, BIEŻĄCĄ DLA FIRM NA ZASADACH OUTSOURCINGU ŚRODOWISKOWEGO.

 • Raporty KOBiZE
 • Ewidencję odpadów
 • Zbiorcze zestawienia odpadów
 • Opłaty za korzystanie ze środowiska, oraz inne zgodnie z wymaganiami prawnymi przewidzianymi w zakresie ochrony środowiska.

Kontakt

Biuro:
Reneko Renata Dziubek
tel.: +48 661 169 761
biuro@reneko.com.pl
ul. Głębocka 9a/49
03-287 Warszawa

Dane firmy:
Reneko Renata Dziubek
ul. Piłsudskiego 73
27-660 Koprzywnica.
NIP: 864-176-78-05, REGON: 260790489.

  RENEKO, biuro@reneko.com.pl, tel.: +48 661 169 761